پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به دلیل مشکل به وجود آمده در سایت کامپیوتری دانشگاه (کافی نت) و آماده نبودن سیستم کامپیوتری جهت امتحان توجیهی بدو خدمت ، این امتحان به ترتیب در روزهای 18 ، 19 ، 20 و 21 آبان ماه از پرسنل گرفته می شود.