پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

روند اعطای گواهینامه نوع دو مخصوص مستخدمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم در دست بررسی است و به زودی به کارمندانی که شرایط گواهینامه نوع 2به شرح ذیل را داشته باشند ، اعطا می گردد.

جهت آگاهی از شرایط اعطای گواهینامه نوع 2 ، اینجا را کلیک کنید.