پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

اختصاص پست های سازمانی

اختصاص پست های سازمانی                                     اختصاص پست سازمانی کارکنان بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) و دکتر علی شریعتی بر اساس چارت جدید از تاریخ 1/1/92 اجرایی گردید. همچنین در همین راستا اختصاص پست سازمانی کارکنان مراکز بهداشتی – درمانی بر اساس طرح گسترش شبکه ...

لینك آزمایشی سامانه جامع تشكیلاتی با نرم افزار پرسنلی دانشگاه برقرار شد.

لینك آزمایشی سامانه جامع تشكیلاتی با نرم افزار پرسنلی دانشگاه برقرار شد. این لینک پس از تلاش و هماهنگی های مستمر کارشناس تشکیلات دانشگاه با شرکت طرح پردازان آذرخش و نرم نگاران انجام شد. این لینک هم اکنون به صورت آزمایشی بوده و پیش نیاز مرحله بعد می باشد ، این دانشگاه از معدود دانشگاه هایی بوده که در این مورد از معدود دانشگاه ...

ارتقاء رتبه كاركنان ستادی

ارتقاء رتبه كاركنان ستادی قابل توجه همکاران ستادی معاونت درمان ، پژوهشی ، دانشجویی - فرهنگی و بهداشتی: به این وسیله به استحضار می رساند همکارانی که قبل از تاریخ 1/1/88 از طرح مسیر ارتقاء شغلی (فوق العاده ویژه) استفاده ننموده اند ، شایسته است حداکثر تا تاریخ 31/1/92 با در دست ...

صدور احكام كارگرینی

صدور احكام كارگرینی به آگاهی می رساند كلیه احكام افزایش حقوق وتغییر ضریب كاركنان اعم از رسمی پیمانی (هیات علمی وغیر هیات علمی)طرحی(پزشكان وپیراپزشكان) وقراردادی(تبصره 3 و4وپزشك خانواده) تا پایان هفته جاری صادر و جهت اجرا به امور مالی ارسال می گردد.

تخصیص پست های سازمانی

تخصیص پست های سازمانی به آگاهی می رساند با توجه به چارت سازمانی بیمارستان های حضرت ولی عصر(عج) و شریعتی و معاونت بهداشتی دانشگاه و دستور معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه به منظور تخصیص پست سازمانی بر اساس چارت مذكور كلیه احكام مربوطه  توسط این مدیریت با همكاری مدیر ...

ارتقاء رتبه از خبره به عالی

ارتقاء رتبه از خبره به عالی به اطلاع می رساند کارشناسان  شاغل در محیط و ستاد که دارای رتبه شغلی خبره و دارای سنوات تجربی به مدت 24 سال می باشند، می رساند جهت تکمیل مدارک و مستندات رتبه عالی به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری مراجعه و نسبت به تهیه مستندات اقدام نمایند.

عضویت در كارگروه علمی- پژوهشی كمیته فنی مالی و بودجه وزارت بهداشت

عضویت در كارگروه علمی- پژوهشی كمیته فنی مالی و بودجه وزارت بهداشت قابل توجه همكاران محترم حوزه مالی وبودجه دانشگاه علوم پزشكی فسا: به استحضار می رساند كارگروه علمی پژوهشی كمیته فنی مالی و بودجه وزارت بهداشت درسال 92 در نظر دارد از بین همكاران محترم حوزه مالی و بودجه و اعضاء فعال و صاحبنظر اقدام به عضوگیری نماید.فلذا ...

آغاز عملیات اجرایی استراحتگاه همراهان بیماران بیمارستان ولی عصر(عج)

آغاز عملیات اجرایی استراحتگاه همراهان بیماران بیمارستان ولی عصر(عج) به یاری خداوند متعال و همت معاونت محترم توسعه و مدیریت فنی دانشگاه عملیات اجرای ساختمان نمازخانه و استراحتگاه همراهان بیمار واقع در بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) آغاز گردید .                                       هزینه ساخت پروژه مذكور از اعتبارات دانشگاه ...

برگزاری جلسات مدیریت استراتژیك دانشگاه

برگزاری جلسات مدیریت استراتژیك دانشگاه شنبه هفتم اردیبهشت ماه جلسه ای با موضوع برنامه استراتژیك معاونت توسعه دانشگاه در سالن روزبهان با حضور دكتر ذاكری معاونت توسعه وكلیه مدیران حوزه معاونت برگزار گردید در این جلسه دو ساعته اعضاء به بررسی رسالت ، چشم انداز ،ارزشها ونقاط قوت وضعف معاونت پرداختند ...

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ایثارگر و خانواده شهدا به رسمی

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ایثارگر و خانواده شهدا به رسمی بر اساس بخشنامه واصله از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی لیست اسامی نیروهای قراردادی ایثارگر و خانواده شهدا واجد شرایط احراز ، جهت تبدیل وضعیت به رسمی  با همكاری مدیریت منابع انسانی ومدیریت توسعه وتحول اداری تهیه ولینك مربوطه جهت تایید نهایی به اداره ...