پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

تعویق امتحان توجیهی بدو خدمت

تعویق امتحان توجیهی بدو خدمت به دلیل مشکل به وجود آمده در سایت کامپیوتری دانشگاه (کافی نت) و آماده نبودن سیستم کامپیوتری جهت امتحان توجیهی بدو خدمت ، این امتحان به ترتیب در روزهای 18 ، 19 ، 20 و 21 آبان ماه از پرسنل گرفته می شود.

پیشنهادات در مورد برنامه استراتژیك دانشگاه

پیشنهادات در مورد برنامه استراتژیك دانشگاه به اطلاع كلیه همكاران محترم می رساند:  درصورتیكه استراتژی های معاونت ذیربط خود را دریافت ننموده اید می توانید با  مراجعه به سایت دانشگاه در منوی اصلی " برنامه های استراتژیك " اطلاعات حوزه خود را دریافت نمایید .  نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص ...

سامانه ارتقاء رتبه

سامانه ارتقاء رتبه بدینوسیله به اطلاع کلیه همکارانی که شرایط ارتقاء رتبه به خبره و عالی دارند می رساند که به سامانه ارتقاء رتبه کارکنان به آدرس  WWW.95.38.81.38 مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های انضمام مستندات مذکور از طریق هماهنگی با واحد کارگزینی محل خدمت اقدام نمایند. ضمناً ...

تاریخ جدید آزمون توجیهی بدو خدمت

تاریخ جدید آزمون توجیهی بدو خدمت به اطلاع همکاران محترم می رساند ، با توجه به عدم اتمام کافی نت دانشگاه جهت گرفتن امتحان و همچنین ارسال اسامی پرسنل بیمارستان و به منظور هماهنگ سازی امتحان ، تاریخ جدید امتحان به شرح ذیل می باشد. همچنین عدم حضور پرسنل در راس ساعت مقرر یا امتحان ندادن ...

افزایش كمك هزینه خوار و بار نیروهای قراردادی

افزایش كمك هزینه خوار و بار نیروهای قراردادی به استحضار می رساند، به استناد بخشنامه شماره 1250/100 مورخ 18/08/92 وزیر محترم بهداشت،احكام مربوط به افزایش كمك هزینه خواروبار پرسنل قراردادی تبصره3ماده 2وتبصره4تبصره 2 كلیه واحدها ، ازتاریخ 01/05/1392 توسط این واحد صادر گردید.

امتیاز فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد

امتیاز فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد براساس بخشنامه شماره ی 2065/209/د مورخ 1/7/1392 امتیاز فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد از تاریخ 1/1/1391 به 1550 امتیاز افزایش یافت.براین اساس احكام مربوط به فرزندان محترم شهدا از تاریخ فوق الذكر در مدیریت منابع انسانی صادر گردید.  جهت اطلاع بیشتر از ...

برگزاری جلسه تبیین اعتبارات معاونت بهداشتی

برگزاری جلسه تبیین اعتبارات معاونت بهداشتی در تاریخ 16/10/1392 جلسه ای با حضور معاونت محترم بهداشتی ، مدیران آن معاونت ، مدیر و کارشناسان بودجه و مسئول طرح و برنامه دانشگاه برگزار شد و ضمن بررسی اعتبارات ابلاغی حوزه بهداشت بر اساس برنامه های مرتبط نسبت به ارائه راهکارهایی جهت افزایش جذب این اعتبارات ...

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از طرح های عمرانی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از طرح های عمرانی در تاریخ 8/11/92 دكتر ذاكری معاون توسعه ، مدیریت و منابع دانشگاه به همراه مدیر فنی دانشگاه از پروژه های درمان بستر ششده ، دوگان و زاهد شهر و روند پیشرفت فیزیكی پروژه ها بازدید و مشكلات و موانع كار را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند و راهكارهایی جهت حل ...