پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

تبریک روز رادیولوژی

تبریک روز رادیولوژی جناب آقای دکتر ذاکری معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی فسا به مناسبت روز جهانی رادیولوژی پیام تبریک دادند.در این پیام ضمن تبریک به مناسبت روز رادیولوژی جناب آقای دکتر ذاکری از زحمات این همکاران تشکر نمودند. متن کامل این پیام به شرح ...

تدوین دستورالعمل آشنایی کارکنان جدیدالورود (استخدام)با قوانین و مقررات و آشنایی با محیط کار

تدوین دستورالعمل آشنایی کارکنان جدیدالورود (استخدام)با قوانین و مقررات و آشنایی با محیط کار به منظور آشنایی کارکنان جدیدالورود با قوانین و مقررات مربوط که در طول خدمت به آن نیازمند هستند از جمله ارتقاء رتبه ، ارتقاء طبقه ، ارزشیابی و امور رفاهی و ... دستورالعمل جامع و کاملی تهیه گردیده است که به زودی جهت کارکنان تازه استخدام شده دوره آموزشی ...

برگزاری ورزش صبحگاهی کارکنان دانشگاه

برگزاری ورزش صبحگاهی کارکنان دانشگاه با توجه به اهمیت ورزش در سلامت جسم و روح و با موافقت ریاست محترم دانشگاه و دستور معاون محترم توسعه کلیه کارکنان می توانند در رشته های موجود اعم از فوتسال ، شنا ، تیراندازی و ... با مراجعه به کارشناس امور رفاهی حوزه خود ثبت نام نمایند. ضمناً در حوزه ستاد ...

تبریک روز آمار

تبریک روز آمار جناب آقای دکتر ذاکری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی فسا ضمن تبریک یکم آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی به همه همکاران اداره آمار شاغل در این واحد پیام زیر را بیان نمودند. هر نهاد و سازمانی جهت برنامه ریزی ...

بسط و توسعه مشارکت اجتماعی نهادمند سازمان های مردم نهاد

بسط و توسعه مشارکت اجتماعی نهادمند سازمان های مردم نهاد در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) و شعار محوری سال و عملیاتی نمودن سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر بسط و توسعه مشارکت اجتماعی نهادمند سازمان های مردم نهاد در سطح ملی و استانی و اهداف ترسیم شده در این خصوص به منظور افزایش سرمایه اجتماعی ...

تصویب نهایی فرم "ب" اداره آموزش کارکنان

تصویب نهایی فرم با تشکیل کمیته سرمایه انسانی در تاریخ 19/05/1394 در محل اتاق معاونت توسعه سرمایه انسانی و با حضور اعضای کمیته و جناب دکتر ذاکری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع فرم "ب" اداره آموزش کارکنان که پیش از این تحویل جناب آقای دکتر ذاکری داده شده بود ، با تعداد ...

بازدید از پروژه های عمرانی در حال ساخت دانشگاه

بازدید از پروژه های عمرانی در حال ساخت دانشگاه   دکتر حبیب اله ذاکری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به همراه مدیر فنی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 12/10/91 از پروژه های عمرانی در حال ساخت دانشگاه از جمله ساختمان آزمایشگاه معاونت غذا و دارو ، تعمیرات بیمارستان دکتر علی شریعتی ، مرکز بهداشتی و درمانی ...