پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

برنامه های عملیاتی سال 97 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی فسا براساس اهداف کلی ابلاغی وزارت و اسناد بالا دستی اعلام گردید.

برنامه های عملیاتی سال 97 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی فسا براساس اهداف کلی ابلاغی وزارت و اسناد بالا دستی اعلام گردید.   دکتر حسن جمشیدی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی فسا  در جلسه ستاد برنامه ریزی دانشگاه ضمن بیان جایگاه برنامه ریزی در معاونت توسعه اظهار داشتند برنامه های این معاونت باید موجب دستیابی به پیامدهای ملموس و عینی برای ذینفعان باشد، تسریع در ...

برگزاری اولین دوره آموزشی غیر حضوری آشنایی با قوانین و مقررات برگزاری مناقصات

برگزاری اولین دوره آموزشی غیر حضوری آشنایی با قوانین و مقررات برگزاری مناقصات  آقای عباس نیکنام مدیر توسعه و تحول اداری دانشگاه از برگزاری اولین دوره آموزشی غیر حضوری خبر داد: ایشان افزودند دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات برگزاری مناقصات در تاریخ 18 /11/ 1396 به صورت غیرحضوری در سایت جامع آموزش كاركنان برگزار می گردد.گروه ...

برگزاری جلسه کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری جلسه کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی فسا                   آقای رسول هنرمند دبیر کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی فسا خبر داد:  کمیته مركزی پذیرش وبررسی یشنهادات دانشگاه علوم پزشكی فسا با حضور اعضا تشكیل جلسه داد و 18 مورد پیشنهاد وصولی جهت بررسی مطرح گردید. از بین پیشنهادات ...

اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت محدوده پارکینگ و اطراف خوابگاه ولایت دانشگاه علوم پزشکی فسا

اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت محدوده پارکینگ و اطراف خوابگاه ولایت دانشگاه علوم پزشکی فسا :مهندس خادمی قائم مقام معاونت توسعه و مدیر پشتیبانی دانشگاه از انجام عملیات زیرسازی و آسفالت محدوده پارکینگ و اطراف خوابگاه دانشجویی ولایت دانشگاه  خبر داد. ایشان افزودند: به همت ریاست و معاونت توسعه دانشگاه و همکاری مدیریت منابع فیزیکی عملیات زیر ...

ضوابط اجرای ارتقاء طبقه استحقاقی برای 104 نفر از کارکنان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی فسا

ضوابط اجرای ارتقاء طبقه استحقاقی برای 104 نفر از کارکنان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی فسا   کارشناس مسئول طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی فسا خبر داد :برگزاری جلسه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء طبقه استحقاقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا آقای کمال رضایت ادامه داد در این جلسه که با حضور دكترحسن جمشیدی معاون توسعه مدیریت ومنابع ...

نصب دستگاه pos در کلیه مراکز و خانه های بهداشتی شهرستان فسا

نصب دستگاه pos در کلیه مراکز  و خانه های بهداشتی شهرستان فسا   آقای محسن جابلقا مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی فسا خبر داد:    با توجه به مشکلات متعددی که در فرایندهای سنتی اخذ وجه از بیماران و دریافت کنندگان خدمات وجود دارد و در راستای الکترونیکی کردن فرایندها که یکی از برنامه های اصلاح نظام اداری به شمار می ...

با هدف ارتقا وضعیت فعلی جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت های بازرسی ،منابع فیزیکی و آموزش کارکنان برگزار گردید

با هدف ارتقا وضعیت فعلی جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت های بازرسی ،منابع فیزیکی و آموزش کارکنان برگزار گردید    آقای فرزاد کریمیان مسئول ارزیابی دانشگاه از برگزاری جلسه بررسی شاخص های ارزیابی مدیریت های بازرسی ، منابع فیزیکی ، آموزش کارکنان خبر داد.  در این جلسه که با حضور دکتر جمشیدی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی سرکار خانم زگردی قائم مقام ریاست در برنامه ...

جلسه ستاد برنامه ریزی معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید / بررسی و تجزیه تحلیل برنامه های عملیاتی سال 1396

جلسه ستاد برنامه ریزی معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید / بررسی و تجزیه تحلیل برنامه های عملیاتی سال 1396 جلسه ستاد برنامه ریزی معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید.آقای فرزاد کریمیان مسئول پایش برنامه های عملیاتی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت:با توجه به برگزاری جلسه پایش برنامه های معاونت توسعه دانشگاه های منطقه آمایش 5 کشور در بوشهر، جلسه ای جهت ...

برگزاری جلسه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت های منابع انسانی و توسعه ،تحول اداری

برگزاری جلسه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت های منابع انسانی و توسعه ،تحول اداری   آقای عبدالعظیم کریمی زاده مدیر منابع انسانی دانشگاه از برگزاری جلسه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت توسعه و منابع انسانی خبر داد : ایشان افزودند در این جلسه که با حضور مدیر توسعه و تحول اداری ، مسئول ارزیابی عملکرد دستگاه برگزار گردید ...

بازدید مدیر و کارکنان مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی فسا از پروژه های در حال ساخت

بازدید مدیر و کارکنان مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی فسا از پروژه های در حال ساخت   بازدید مدیر و پرسنل مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی فسا از پروژه های در حال ساخت کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان حضرت ولی عصر  آقای مهندس مهدی داسمه مدیر منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد :پروژه کلینیک ویژه دانشگاه  با زیر بنای حدود 1800 ...