پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

 جلسه شورای مدیران دانشگاه باریاست جناب آقای دکتر جمشیدی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع  در تاریخ 98/7/2 در محل سالن روزبهان  برگزار و حول محور مشکلات موجود در مدیریت های دانشگاه از جمله متناسب سازی نیروی انسانی ، تسریع در روند واگزاری ها و ... بحث و تبادل نظر بعمل آمد.