پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

آقای عباس نیکنام مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی فسا از برگزاری آزمون دوره توجيهي بدو خدمت خبر داد :

ایشان افزودند اين دوره روزهاي يكشنبه ودوشنبه مورخ دهم و یازدهم تيرماه سال جاری در محل سالن بعثت دانشگاه علوم پزشكي فسا در دو نوبت برگزار مي گردد.
از اين رو لازم است كليه پرسنل در تاريخ هاي مذكور جهت شركت در آزمون در محل مقرر حضور بهم رسانند.
وی در ادامه بیان داشتند حضور کلیه شرکت کنندگان می بایست 15 دقیقه قبل در محل آزمون حضور داشته باشند ، از آوردن جزوات و يا تلفن همراه روشن به داخل سالن خودداری نمایند ،ایشان در پایان افزودند اولويت امتحان با افرادي است كه زودتر در محل امتحان حضور داشته باشند.