Warning: Class '\Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer' not found in C:\inetpub\wwwroot\develop\libraries\loader.php on line 663
برگزاری ورزش صبحگاهی کارکنان دانشگاه

پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

با توجه به اهمیت ورزش در سلامت جسم و روح و با موافقت ریاست محترم دانشگاه و دستور معاون محترم توسعه کلیه کارکنان می توانند در رشته های موجود اعم از فوتسال ، شنا ، تیراندازی و ... با مراجعه به کارشناس امور رفاهی حوزه خود ثبت نام نمایند.

ضمناً در حوزه ستاد دانشگاه ورزش همگانی ویژه آقایان شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و خانم ها روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 7-7:30 برگزار می گردد.