پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

نظر به اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی فسا در نظر دارد ، محل کافی شاپ دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا را به بخش خصوصی به صورت اجاره واگذار نماید ، لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید  طبق برنامه زمانبندی شده به اخذ اسناد مزایده به آدرس :فسا- میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی-اداره امور قرارداد ها مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اداره امور قرار داد ها مراجعه نمائید.