پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

آزمون کلاس غیرحضوری توجیهی بدو خدمت در تاریخ های 5 الی 10 مهرماه 1393 برگزار می گردد.حضور کلیه پرسنل استخدام رسمی ، پیمانی ، قراردادی که تا به حال این دوره را نگذرانده اند الزامی است.

جهت دریافت فایل های امتحان به صفحه اصلی سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع مراجعه فرمائید.