پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

((اطلاعیه))

احتراما به پیوست تصویرنامه شماره  482/209/د مورخ 06/02/93 در خصوص انتقال کسور بازنشستگی مشمولین طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان قبل از سال 1379 ارسال می گردد.

به اطلاع کلیه افرادی که قبل از سال 79 مشمول گذراندن طرح بوده اند می رساند حداکثر تا تاریخ 1/3/93 به مدیریت منابع انسانی دانشگاه مراجعه و خود را معرفی نمایند تا جهت پرداخت و انتقال کسورات بازنشستگی اقدام گردد.بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مدت زمان مقرر ، دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال افراد ذینفع ندارد.

جهت مشاهده لینک پیوست اینجا را کلیک کنید.