پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

کلیه همکارانی که در آزمون توجیهی بدو خدمت شرکت کرده اند ، می توانند با مراجعه حضوری به اداره آموزش کارکنان از تاریخ 12/11/92 و در ساعات 12 الی 14 از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

با تشکر