پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

انعقاد قرارداد مربیگری فوتسال و والیبال پسران دانشجو و والیبان بانوان جهت معاونت فرهنگی-دانشجویی و تنظیم قراردادهای خرید خدمات مشاوره و اجاره مراکز و خانه های بهداشت جهت معاونت بهداشتی در سه فقره انجام گردید.