پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به منظور مدیریت توزیع دارو های بیماران خاص فاز یک ، نرم افزار مذکور با مشخصات فنی و مورد تائید وزارت متبوع ، دارای بانک اطلاعاتی و طراحی وب و سیستم امنیتی جهت معاونت غذا داروی دانشگاه خریداری گردید.