پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

با توجه به فرا رسیدن ماه مبارك رمضان حدود 2100 سبد كالای رمضانیه كاركنان توسط شركت تعاونی مصرف كاركنان  دانشگاه توزیع گردید.