پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

با توجه به تكمیل محوطه مسجد دانشگاه حدود 200 متر مربع فضای سبز اطراف محوطه مسجد دانشگاه با اعتباری بالغ بر 100000000 ریال ، نرده كشی ، درختكاری و گلكاری  توسط پرسنل مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه گردید.