پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به استحضار می رساند امور قراردادهای دانشگاه اقدام به تنظیم قرارداد مشاوره ، طراحی ، اماده سازی و محوطه سازی اطراف ساختمان آموزشی دانشگاه و تهیه نقشه های معماری و اجرائی و سیستم روشنائی و فضای سبز از فاز صفر تا فاز دو به میزان تقریبی 30000متر مربع نموده است.