پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

گزارش عملكرد مصوبات سفر مقام معظم رهبری در قالب POWER POINT و مجله به معاون برنامه ریزی استانداری برای ارائه به نماینده محترم مقام معظم رهبری كه شامل آخرین وضعیت پروژه های مذكور ، هزینه كردها ، ارائه كمبود های اعتباری پروژه ها و ... تهیه شد.