پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

قابل توجه همكاران محترم حوزه مالی وبودجه دانشگاه علوم پزشكی فسا:

به استحضار می رساند كارگروه علمی پژوهشی كمیته فنی مالی و بودجه وزارت بهداشت درسال 92 در نظر دارد از بین همكاران محترم حوزه مالی و بودجه و اعضاء فعال و صاحبنظر اقدام به عضوگیری نماید.فلذا از متقاضیان محترم دعوت می شود حداكثر تا تاریخ 9/2/92 پیشنهادات و مثالهای موردی در دانشگاه خود را در خصوص حسابرسی در نظام سلامت ارائه نمایند. انتخاب اعضای كمیته ها و كارگروه های نظام نوین مالی وزارت بهداشت از بین افرادی كه بهترین نقطه نظرات را ارائه نمایند خواهد بود.