پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

                                   

اختصاص پست سازمانی کارکنان بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) و دکتر علی شریعتی بر اساس چارت جدید از تاریخ 1/1/92 اجرایی گردید.

همچنین در همین راستا اختصاص پست سازمانی کارکنان مراکز بهداشتی – درمانی بر اساس طرح گسترش شبکه و چارت جدید حوزه معاونت بهداشتی از تاریخ 1/1/92 اجرایی گردید.