پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به اطلاع کلیه مسئولین آموزش ، رابطین آموزشی ، سوپروایزرهای آموزشی در معاونت های دانشگاه می رساند ، آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم ((ب)) جهت برگزاری دوره های آموزشی سال 1392 تا پایان فروردین 92 می باشد.
 
                         

با توجه به فرآیند سریع انجام واتمام تقویم آموزشی در سال جدید ، هرگونه دوره آموزشی خارج از تقویم آموزشی رد خواهد شد.

دریافت فرم ((ب)) خام