پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

به اطلاع کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی که تا به حال دوره توجیهی بدو خدمت را نگذرانده اند می رساند که این دوره در اردیبهشت ماه سال 1392 به صورت غیر حضوری برگزار می گردد.
 

شرکت در دوره فوق جهت کسانی که دوره مذبور را نگذرانده اند الزامی است.