پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting


Notice: Undefined index: catid in C:\inetpub\wwwroot\develop\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 113

دانشجویی

 مسئول دفتر  مدیر امورمالی:

مسئول دفتر مدیر امورمالی :

روح اله بلاغی

تحصیلات :

دیپلم

تلفن مستقیم ونمابر:

0731-3342600

 

شرح وظایف مسئول دفتر مدیر امورمالی :

  1. هماهنگ سازی كلیه فعالیتهای گروه با هماهنگی مدیر
  2. هماهنگی و تنظیم جلسات درون و برون گروهی ، برقراری تماس با سایر مؤسسات و نهادهای درون و برون دانشگاهی با هماهنگی مدیر .
  3. تنظیم و هماهنگی برنامه ملاقاتها و همایشها و تنظیم لیست متقاضیان ملاقات و تعیین ساعت مناسب جهت برگزاری جلسات .
  4. تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیر
  5. ابلاغ مكاتبات گروه به واحدهای ذیربط
  6. مستندسازی و تهیه سوابق كلیه فعالیتها و مكاتبات گروه بصورت منظم و سیستماتیك و به روز نگهداشتن كلیه فایل ها
  7. انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت ، ثبت ، توزیع و نگهداری و بایگانی كردن پرونده ها و سایر اسناد ومدارك واحد مربوطه
  8. تهیه نامه های اداری معمول جهت ارسال .
  9. تایپ كردن نامه ها ، گزارشات و فرم های مورد نیاز مدیر .