پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

آرشیو اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه کارمندان رسمی ، قراردادی و پیمانی دانشگاه می رساند جهت بهره مندی از امتیازات دوره های آموزشی ، حداکثر تا تاریخ 1392/01/20 فرصت دارند تمامی گواهینامه های آموزشی خود را  به اداره آموزش کارکنان تحویل دهند.

بدیهی است به گواهینامه هایی که بعد از تاریخ ذکر شده تحویل داده شوند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.