پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

آرشیو اطلاعیه ها

به زودی سیستم آموزشی جامع ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا راه اندازی می گردد.این سیستم امکان ثبت نام کلاس های آموزشی ، مشاهده گواهی نامه های صادره ، مشاهده شناسنامه آموزشی هر فرد ، امکان شرکت در کلاس های غیرحضوری و امتحانات به صورت الکترونیکی و ..... را در اختیار کاربر قرار می دهد.